راه اندازی پایگاه اینترنتی ( آزمایش)

۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۷:۱۶ کد : ۲۰ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۱۸۸
پایگاه جدید اینترنتی خانه سبز افتتاح گردید. این نسخه به صورت آزمایشی در مدت ۳ ماه در دسترس قرار گرفته و پس از رفع ایرادات نهایی می گردد.
راه اندازی پایگاه اینترنتی ( آزمایش)

پایگاه جدید اینترنتی خانه سبز افتتاح گردید. این نسخه به صورت آزمایشی در مدت 3 ماه در دسترس قرار گرفته و پس از رفع ایرادات نهایی می گردد.


نظر شما :