گیاه استروژن ریپنز

تعداد بازدید:۳۶۶
( ۳ )
گیاهی با ارتفاع ۵ تا ۱۰ سانتی متر، بومی جنوب آمازون رودخانه Rio Cristalino رشد این گیاه متوسط است.
گیاه استروژن ریپنز

گیاهی با ارتفاع 5 تا 10 سانتی متر، بومی جنوب آمازون رودخانه Rio Cristalino رشد این گیاه متوسط بوده و به میزان نور کم و دی اکسید کربن کم نیاز دارد.

نام گیاه

Staurogyne repens

نیاز به CO2

کم

نیاز به نور

کم

درجه نگهداری

متوسط

طول گیاه

3-10 سانتی متر

نوع گیاه

ساقه ای

میزان رشد

متوسط

 

کلید واژه ها: استروژن استروژن ریپنز Strogen repens